Γέφυρες Πορσελάνης

Γέφυρες Πορσελάνης

 

Οι οδοντιατρικές γέφυρες είναι ένα είδος προσθετικής αποκατάστασης που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών. Οι γέφυρες σε αντίθεση με τις οδοντοστοιχίες είναι ακίνητες προσθετικές εργασίες, δηλαδή συγκολλούνται μόνιμα στο στόμα. Είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από τεχνητά δόντια ενωμένα το ένα με το άλλο που καλύπτουν ένα κενό χώρο που έχει δημιουργηθεί λόγω της απώλειας ενός ή περισσοτέρων δοντιών.

Μια γέφυρα στηρίζεται σε τουλάχιστον δύο φυσικά δόντια που βρίσκονται εκατέρωθεν του κενού.

Εάν κάποιος έχει χάσει ένα ή περισσότερα δόντια η τοποθέτηση μιας ακίνητης γέφυρας μπορεί να τον βοηθήσει καθώς αποκαθιστά τη μασητική λειτουργία ,τη φώνηση και την αισθητική.

Όμως για την ασφαλή τοποθέτηση μιας ακίνητης γέφυρας πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις:

-Ο αριθμός των δοντιών που λείπουν να μην είναι μεγάλος. Ένας κανόνας λέει ότι η στηρικτική επιφάνεια των ριζών των δοντιών στηριγμάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη των απολεσθέντων δοντιών που θα επανατοποθετηθούν με το γεφύρωμα .

-Η κατανομή των δοντιών στηριγμάτων.

-Να υπάρχουν φυσικά δόντια εκατέρωθεν του κενού ώστε η γέφυρα να έχει σταθερή στήριξη και στα δυο άκρα της.

-Να μην υπάρχει ενεργός περιοδοντική νόσος ή να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

-Οι ασθενείς να τηρούν καλή στοματική υγιεινή.

 

Related Articles

Copyright © 2022