Όψεις πορσελάνης

Με τις όψεις αυτές μπορούμε να επέμβουμε ώστε:
-Να αλλάξουμε το χρώμα των δοντίων.
-Να διορθώσουμε το συνωστισμό των δοντιών μέχρι ενα βαθμό,δηλαδή μικρές συστροφές.
-Να αποκαταστήσουμε φθορές των δοντιών.
-Να κλείσουμε κενά.
-Να αλλάξουμε το σχήμα τους.
 

Related Articles

Copyright © 2022