Η κλινική μας βρίσκεται στην περιοχή του Αλίμου. Στόχος της κλινικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε ολόκληρο το φάσμα της οδοντιατρικής με τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Η αυστηρή εφαρμογή όλων των σύγχρονων μεθόδων αποστείρωσης και απολύμανσης καθώς και η υψηλού επιπέδου υγιεινή είναι οι απαράβατες αρχές μας.

Η κλινική μας λειτουργεί με ραντεβού με αποτέλεσμα να υπάρχει μηδενικός χρόνος αναμονής και σωστός προγραμματισμός στην κάθε θεραπεία.

Το ιατρείο διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που σε συνδυασμό με τα υλικά υψηλής ποιότητας μπορεί να καλύψει όλες τις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Related Articles

Copyright © 2022