Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες

 

Οι ολικές οδοντοστοιχίες είναι ουσιαστικά ψεύτικα ακρυλικά δόντια πάνω σε ένα ακρυλικό σκελετό-βάση.

Οι ολικές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική όταν δεν υπάρχουν καθόλου φυσικά δόντια στο στόμα του ασθενούς.

Οι μερικές οδοντοστοιχίες από την άλλη μπορεί να έχουν σκελετό-βάση από ακρυλικό ή από χυτό μέταλλο και πάνω στη βάση αυτή συντάσσονται τα ψεύτικα δόντια.

Οι μερικές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική όταν δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό στο στόμα του ασθενούς με γέφυρα με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχουν κάποια δόντια στηρίγματα για να στηρίξουν την εργασία αυτή

 

Related Articles

Copyright © 2022