Ο ιατρός σε συνεργασία πάντα με τον ασθενή και λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες του αποφασίζει το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας με βάση τις αισθητικές, λειτουργικές και βιολογικές αρχές όπως υπαγορεύονται από τη σύγχρονη οδοντιατρική.