Η ιατρική επιστήμη  εξελίσσεται. Εμείς ακολουθούμε τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο ανανεώνοντας συνεχώς εξοπλισμό, τεχνικές και υλικά με την "δια βίου" εκπαίδευση.