Το σχέδιο θεραπείας για την ολική αποκατάσταση του στόματος ενός ασθενούς περιλαμβάνει στην αρχή ακτινογραφίες και διαγνωστικά εκμαγεία όπου στη συνέχεια γίνεται διαγνωστικό κέρωμα, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει μια πρώτη εντύπωση της τελικής εικόνας του στόματός του.

Λαμβάνονται υπόψη τυχών αλλαγές και κατασκευάζονται οι μεταβατικές αποκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουμε την αισθητική, τη φωνητική και άλλες λειτουργίες όταν πρόκειται για θήκες, γέφυρες και όψεις πορσελάνης η ρητίνης.