Το ιατρείο μας διαθέτει τα πλέον σύγχρονα οδοντιατρικά μηχανήματα Γερμανικής προέλευσης της Sirona και πληρούν όλες τις παγκόσμιες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

Οι ακτινογραφίες είναι ψηφιακής απεικόνισης με ελάχιστη ακτινοβολία η οποία ανέρχεται στο 1/5 της κοινής ενδοστοματικής ακτινογραφίας και δυνατότητα αμέσου απεικόνισης στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή.