Κατά το σχεδιασμό της ενδεδειγμένης  θεραπείας σημαντικό είναι να τεθεί ως στόχος μια πλήρης αποκατάσταση σεβόμενη πάντοτε τις λειτουργικές, βιολογικές, αισθητικές αρχές.

Το πότε θα γίνει η επίτευξη του στόχου και με τι ρυθμό μπορεί ο κάθε ασθενής να το επιτύχει είναι απόλυτα σεβαστό και κατανοητό.

Αυτό που προέχει είναι κάθε ιατρικό βήμα να προάγει την επίτευξη του αρχικού στόχου.